Tüzük

27.03.2017 günü yapılan Olağan Genel Kurul ile yürürlüğe giren YENİ TÜZÜK  Dernekler Masasınca 7.7.2017 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Divan Başkanlığı’nı üyelerimizden Sn. Kenan Köse’nin yaptığı ve 27 Mart 2017 günü gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’da kabul edilen yeni tüzük ile yapılan değişiklerden bazıları aşağıdadır:

  • “HACETTEPE MEZUNLAR DERNEĞİ” olan dernek adı “HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ” olarak değiştirilmiştir.
  • Derneğin amaçları genişletilmiş ve üyelere iş olanakları yaratmak, eğitim amaçlı etkinlikler düzenlemek suretiyle gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemiştir.
  • Çalışma konuları kurslar, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek şeklinde genişletilmiştir.
  • Şubelerde üye kayıtları ve evraklarının merkez ile paylaşılmasına yönelik yeni düzenlemeler yapılmıştır.
TÜZÜK 2017 (PDF)

Tüzüğümüz 07.07.2017 günü Valilik tarafından onaylanmıştır.

HUMED Yönetim Kurulu