Başkanın Mesajı

Hacettepe Üniversitesi’nin değerli mezunları, öğrencileri, yöneticileri ve çalışanları,

Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği (HÜMED) 10. Dönem Yönetim Kurulu olarak 27 Mart 2017 günü yapılan 10. Olağan Genel Kurul ile göreve gelmiş bulunuyoruz.

Öncelikle bu onurlu görevi bizlere layık gören üyelerimiz başta olmak üzere, önceki dönemlerde görev alan tüm yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerine en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Hacettepelilik ruhunun gereği olarak daha ileriye gitmek ve en iyiyi yakalamak doğrultusunda, bir dernek çevresinde bütünleşmek amacıyla, eski Rektörümüz Süleyman Sağlam’ın öncülüğünde 24 Mart 1999 tarihinde resmen kurulan derneğimizin Genel Merkez (Ankara) ve İstanbul Şubesi bünyesinde 5000’i aşkın üyesi bulunmaktadır.

Bugünlerde kuruluşunun 50. yılını kutladığımız üniversitemizin, “Daha ileriye gitmek… En iyiye ulaşmak…” ana fikrini gerçekleştirmek üzere Ankara’da Sıhhiye, Beytepe ve Ankara dışındaki yerleşkelerinde bulunan 13 fakülte, 91 bölüm, 60 ana bilim dalı, 14 enstitü, 3 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ve hastaneleri ile vermekte olduğu hizmetler övgüyle anılmaktadır. Üniversitemiz yetiştirdiği uzmanlar ve verdiği hizmetlerle yalnızca ülkemizde değil, dünyada da saygın bir konuma sahiptir.

Üniversitemiz bu saygın konumunu kuruluşundan beri sahip olduğu ilkelere borçludur. “Hacettepe Ruhu” olarak da adlandırabileceğimiz bu ilkelerin bazıları; planlı çalışma, yeni bilim alanlarının uzmanlarını yetiştirme, arşivleme/belgeleme, bakım-onarım kültürünü yerleştirme, etkileşimli iletişim için Türkçe öğretimine ve Türkçe terimlere önem verme, bilimsel yayın yapmaya önem verme, görevli seçiminde yetenek ve bilginin gözetilmesi olarak sayılabilir.

HÜMED olarak bizler de bu ilkeler ışığında hizmet ederek, bugün sayıları 160 bini aşkın Hacettepe Üniversitesi (HÜ) mezunları arasındaki dayanışmayı arttırmak; üyelerimizin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak; mezunlarımıza iş olanakları sağlamak; HÜ öğrencilerinin, mezunlarının, çalışan ve emeklilerinin sorunları ile ilgilenmek; sahip olduğumuz maddi olanakların elverdiği ölçüde üniversitemizde öğrenim gören öğrencilere burs ve benzeri yönde yardım etmek amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz.

Hacettepe Üniversitesi bir imece ortamıdır; iş birliği ve iş bölümü kavramlarının vücut bulduğu disiplinler arası bir bilim yuvası ve uygulama platformudur.

Kuruluş yıllarından başlayarak Atatürk ilkelerine bağlı, topluma karşı sorumluluk duygusu yüksek, iyi yurttaşlar yetiştirmeye en büyük önceliği vermiş olan üniversitemiz ile mezunları arasındaki köprü görevini üstlenmiş olan derneğimiz HÜMED’in, üniversitemiz ile işbirliğinin artarak sürmesi için siz değerli Hacettepelilerle el ele, kol kola, hep birlikte adımlar atacağız.

Çocuk, genç ve yaşlısıyla bütün yurttaşlarımızı ve tüm kesimleriyle toplumumuzu, ülkemizi ve insanlığı daha ileriye götürmek ve en iyiyi yakalamak için yolunuzun HÜMED ile kesişmesini dileriz…

İ. İlker Tabak

HÜ Mezunlar Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
8 Temmuz 2017