Değerlerimiz

Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği, Cumhuriyetimizin temel ilkeleri ve anayasal haklar doğrultusunda;

 • İnsan haklarına saygılı
 • Dürüst;
 • Ayrımcılık yapmayan
 • İfade özgürlüğü ve demokrasiye saygılı
 • Etik ve ahlaki değerlere sahip
 • Sivil Toplum Örgütlerinin gücüne inanan
 • Mezunların dayanışmasının önemine inanan
 • Çevreye saygılı
 • İletişime açık, uzlaşmacı
 • Kurumsal güven, bilinç ve kültüre sahip
 • Mükemmelliğe ulaşmaya çalışan
 • İşbirliği anlayışına sahip
 • Sorumluluk bilincinde

bir sivil toplum örgütü olarak varlığını sürdürmeyi hedefler.