Tanıtım

Hacettepelilik ruhunun gereği olarak daha ileriye gitmek ve en iyiyi yakalamak doğrultusunda, bir dernek çevresinde bütünleşmek amacıyla, eski Rektörümüz Süleyman Sağlam’ın “Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği” kurulması önerisi, ilk olarak, 19 Kasım 1998 tarihinde gönüllü olarak bir araya gelen Hacettepelilerin toplantısı ile hayata geçirilmiştir.

Bu toplantıda, mezunların birleşeceği çatının bir “dernek” olması görüşü benimsenmiş ve böyle bir derneğin yararları tartışılmıştır. Dernek çalışmalarının bu aşamada yer ve personel olarak olanakları uygun görülen H.Ü. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nca yürütülmesinin uygun olacağı öngörülmüş, projeler için gerekecek parasal kaynağın üye aidatları ve bağışlarla oluşturulabileceği dile getirilmiştir.

Bu toplantıda mezunlara ulaşılması, dernek web sayfasının oluşturulması, tüzük çalışması, üyelik sistemi ve üyelerin kabulü gibi konular tartışılmış ve üyelere verilecek kimlik kartı ile kütüphane, spor tesisleri, sosyal tesisler gibi üniversite kaynaklarından yararlanma olanaklarının sağlanması konuları görüşülmüştür.

İlk toplantıda ayrıca, Dernekler Yasasının incelenerek, Dernek Tüzüğü taslağının hazırlanması çalışmalarının başlatılmasına karar verilmiştir. Bu arada kuruluş sürecinin başlatılması için gerekli girişimlerde bulunulması görüşü de benimsenmiştir. Hacettepe Üniversitesinin herhangi bir programının diplomasına sahip olan her kişi “mezun” olarak kabul edilmiştir.

İlk toplantıyı takip eden 27 Kasım 1998 tarihli ikinci toplantıda, daha önce görüşülen konuların yeniden ele alınmasının yanısıra, hazırlanan Dernek Tüzüğü taslağında, üyelik sisteminin, Onursal, Fahri ve Asil (Mezun) üyelikler olarak gerçekleştirilmesi ve sözkonusu tüzüğün, kuruluş başvurusundan önce Dernekler Yasasına uygunluk, kuruluş amacı ve çalışma yöntemi, üyelikler gibi konularda görüş alınmak üzere Hukuk Müşavirliği’nin incelemesine sunulması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, web sayfası, dernek logosu, mezun listeleri, diğer Hacettepeli derneklerle temas konularında da çalışmaların ilerletilmesi benimsenmiştir. Bu toplantıda, özellikle kuruluş evresinde sınırlı sayıda üye ile dernek çalışmalarına başlanması, daha sonra hem internet üzerinden, hem de mektupla çevrenin bilgilendirilmesinin ve mezunlara hızla ulaşılmasının uygun olacağı düşünülmüş, mezun kayıtlarının sağlıklı tutulabilmesi için, internet üzerinden de ulaşılabilecek bir bilgi-kayıt formunun oluşturulması uygun görülmüştür.

Takip eden toplantılarda Hukuk Müşavirliği’nin önerileri doğrultusunda düzeltilen Tüzük taslağı olgunlaştırılmış ve daha sonra Geçici Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyelerini oluşturan, aşağıda isimleri bulunan kişiler, “Kurucular” olarak Dernek kuruluşunu yasal olarak başlatmışlardır. Bu aşamada, kurucuların hazırladıkları kişisel başvuru evrakı ile birlikte, Dernek Tüzüğü ve imzalı “Kurucular Listesi” ni içeren dosya Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü’ne ulaştırılmış ve 24 Mart 1999 tarihinde “Alındı Belgesi” nin düzenlenmesi ile kuruluş işlemi yasal olarak başlamıştır.

Kuruluş başvurusunu izleyen 14 Nisan 1999 tarihli ilk kurucu üyeler toplantısında, o güne kadar yapılan çalışmalar gözden geçirildikten sonra, Dernekler tüzüğü uyarınca Geçici Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:

Asıl Üyeler :

 • Prof. Dr. Süleyman Sağlam (Başkan)
 • Prof. Dr. Zafer Durusoy (Başkan Yrd.)
 • Prof. Dr. Müberra Babaoğul (Sekreter üye)
 • Doç. Dr. Sibel Bozbeyoğlu (Sayman üye)
 • Prof. Dr. Sedef Kır (Üye)
 • Prof. Dr. Sırrı Kes (Üye)
 • Dr. Ümit Ülküer (Üye)

Yedek Üyeler :

 • Prof. Dr. Hasan Kazdağlı (Üye)
 • Prof. Dr. Osman Taha Köseoğlu (Üye)
 • Prof. Dr. İbrahim Güllü (Üye)
 • Prof. Dr. Burçin Erol (Üye)
 • Doç. Dr. H. Hüsnü Aksoy (Üye)

Genel olarak, dernek üyelerinin üniversitemizin tümünü temsil edecek şekilde üniversitenin değişik birimlerinden kabul edilmeleri düşünülmüştür. Bu arada, Hacettepe mezunu olan fakat Üniversitemiz dışında çalışan Hacettepelilerin de ağırlıklı olarak dernekte temsil edilmeleri ve zaman içinde aktif olarak dernek etkinliklerini yönlendirmeleri düşüncesi benimsenmiştir. Geçici Yönetim Kurulunda, Üye sayısının bu doğrultuda artırılması için yeni üye isimlerinin belirlenmesi ve bu isimlerin Geçici Yönetim Kurulu’na önerilmesi tavsiye edilmiştir.

Kendisine ulaşılan veya Derneğe ulaşan mezunlardan isteyenlere, Dernek tüzüğündeki şartları taşımaları ve kayıt-bilgi formunu doldurmaları halinde bir “Mezun Tanıtım Kartı” verilmesi kararlaştırılmıştır.