Açık Rıza Metni

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ (HUMED)

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÜYE İÇİN

AÇIK RIZA METNİ

 

“Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Üye İçin Aydınlatma Metni”nde belirtilenler doğrultusunda aşağıda “izin veriyorum” şeklinde işaretlenen hususlarda herhangi bir etki altında kalmaksızın açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

  • HUMED tarafından KVK Kanunu ve aydınlatma metnine uygun bir biçimde elde edilen kan grubu ve kimlik belgesi örneğinde bulunan din bilgisi şeklindeki özel nitelikli verilerimin KVK Kanunu ve aydınlatma metnine uygun bir biçimde işlenmesine

[         ] AÇIK RIZA GÖSTERİYORUM

[         ] AÇIK RIZA GÖSTERMİYORUM

 

  • HUMED tarafından KVK Kanunu ve aydınlatma metnine uygun bir biçimde elde edilen kişisel verilerimin aydınlatma metninde belirtilen amaçlara uygun bir biçimde başta sunucuları yurtdışında bulunan mail hizmetlerinin kullanılması haline binaen mail hizmeti sunucularına ve yurtdışına aktarılmasına,

[         ] AÇIK RIZA GÖSTERİYORUM

[         ] AÇIK RIZA GÖSTERMİYORUM

 

  • HUMED tarafından KVK Kanunu ve aydınlatma metnine uygun bir biçimde kişisel verilerimin reklam/tanıtım/kampanya/promosyon ve pazarlama ile analiz süreçlerinin yürütülmesi kapsamında yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesine ve bu kapsamda tarafımla
    • E-posta yoluyla iletişime geçilmesine,

[         ] AÇIK RIZA GÖSTERİYORUM

[         ] AÇIK RIZA GÖSTERMİYORUM  

    • SMS yoluyla iletişime geçilmesine,

[         ] AÇIK RIZA GÖSTERİYORUM

[         ] AÇIK RIZA GÖSTERMİYORUM

Ad- Soyad      :

Tarih               :

İmza               :

 

AÇIK RIZA METNİ (word)