Projeler

  • Mezunlar Ormanı
  • Mezunlar Meydanı (Mezun gruplarına ait taşlardan oluşan meydandaki taşlara bağışçıların adları plaketlerle çakılacak, web sayfasında ilan edilecek)
  • Fotoğraf Yarışması