KVKK – Üye Aydınlatma Metni

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÜYE

AYDINLATMA METNİ

 Veri Sorumlusu olarak Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği (“HUMED”),

 • Üyenin–HUMED’e aktarması halinde-,
 • Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası şeklindeki kimlik bilgileri, imzası.
 • Kimlik örneği,
 • Fotoğrafı,
 • Kan grubu,
 • Ev, cep ve iş telefon numarası, ev ve işyeri adres bilgisi, e-posta adresi, faks numarası.
 • Okul, fakülte, bölüm, bitirme tarihi şeklinde eğitim bilgileri,
 • Diploma veya mezuniyet belgesi örneği,
 • Üyelik ücret bilgileri,

şeklindeki kişisel verileri,

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi, mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, müşteri/üye ilişkileri yönetimi sürecinin yürütülmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, üyelik faaliyetlerinin yürütülmesi, sivil toplum kuruluşu faaliyetlerinin yürütülmesi, mühendislik denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam/tanıtım/promosyon/pazarlama ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, kimlik belgesi almak suretiyle sözleşmesel ilişkinin yürütülmesi/denetimi, fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçlarıyla;
 • Tarafınızın üyelik kayıt formu başta olmak üzere basılı sözleşme/taahhütname/form, sayısal (dijital) sözleşme/taahhütname/form, e-posta içeriğinde yer alan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”)5/II/a,c,ç,e,f hükmü kapsamında işlemektedir.
 • HUMED ile ilişkinin son bulmasının ardından üye ile yürütülen faaliyetler kapsamında elde edilen kişisel veriler, KVK Kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamında imha politikasına uygun olarak silme, yok etme ya da anonim hala getirme yöntemleri ile imha edilecektir.
 • Üyenin işlenen kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar ile HUMED’in birlikte çalıştığı iş ortaklarına, kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşları, HUMED yetkilileri ve hissedarları ve/veya yurtiçi ve yurtdışında bulunan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri, gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dâhil olmak üzere işlenebilecektir.
 • Veri sorumlusu sıfatıyla HUMED’e başvurarak; işlenen kişisel verileriniz hakkında KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınızla her zaman bilgi talep edebilir, verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını araştırabilirsiniz. Bu kapsamda KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://www.humed.org.tr/wp-content/uploads/2021/07/HUMED_KVK-Kanunu-Kapsaminda-Basvuru-Formu.docx  adresinde yer alan  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”kullanılarak;
 • Sümer Sok. No:5/48 Kızılay 06420 Ankara kurumsal adresimize noter kanalıyla gönderebilir ya da Öğrenci İşleri Dairesi Bşk. yanı 06100 Sıhhiye/ANKARA çalışma bürosu adresine bizzat/elden teslim edebilir,
 • Ya da sistemimizde kayıtlı humed@humed.org.tr adresi aracılığıyla iletebilirsiniz.

BAŞVURU FORMU