Geçmiş Yönetimler – Merkez

Dünden bugüne HÜMED Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri (1-11. Dönem)

KURULUŞ DÖNEMİ ve KURUCULAR (24.3.1999 – 27.11.1999)
Prof. Dr. Süleyman SAĞLAM ( Başkan )
Prof. Dr. H. Zafer DURUSOY ( Başkan Yrd. )
Prof. Dr. Müberra BABAOĞUL (Sekreter Ü. )
Doç. Dr. Sibel BOZBEYOĞLU ( Sayman )
Prof. Dr. Sedef KIR ( Üye )
Prof. Dr. Sırrı KES ( Üye )
Dr. Ümit ÜLKÜER ( Üye )

1. DÖNEM (27.11.1999 – 21.10.2001)
Prof. Dr. H. Zafer DURUSOY ( Başkan )
Hayati GÜNEŞ  (Başkan Yrd. )
Doç. Dr. Hüsnü AKSOY ( Sekreter Üye )
Gülhan BODUR ÖZDEN ( Sayman )
Prof. Dr. Osman Taha KÖSEOĞLU ( Üye )
Prof. Dr. Müberra BABAOĞUL ( Üye )
Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM ( Üye )

2. DÖNEM (21.10.2001 – 24.10.2003)
Prof. Dr. Osman Taha KÖSEOĞLU ( Başkan)
Prof. Dr. Müberra BABAOĞUL ( Başkan Y)
Doç. Dr. Hüsnü AKSOY ( Genel Sekreter )
Ahmet ANILDI ( Sayman )
Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM ( Üye )
Özgür SATICI ( Üye )
Esra ELAGÖZ ( Üye )

3. DÖNEM (24.10.2003 – 28.10.2005)
Prof. Dr. N. Sezgin İLGİ ( Başkan )
Dr. Dt. Erdal ERGÜNOL ( Başkan Yrd. )
Doç. Dr. Hüsnü AKSOY ( Genel Sekreter )
Ahmet ANILDI ( Sayman )
Prof. Dr. Müberra BABAOĞUL ( Üye )
Prof. Dr. Hülya KAYIHAN ( Üye )
Doç. Dr. Berna GÜCÜM ( Üye )

4. DÖNEM (28.10.2005 – 26.10.2007)
Prof. Dr. N. Sezgin İLGİ ( Başkan )
Dr. Dt. Erdal ERGÜNOL ( Başkan Yrd. )
Prof. Dr. Hülya KAYIHAN ( Genel Sek. )
Ahmet ANILDI ( Sayman )
Doç. Dr. Berna GÜCÜM ( Üye )
Dr. Nükhet AKIN ( Üye )
Esra ÖZKAN ( Üye )

5. DÖNEM (26.10.2007 – 23.10.2009)
Prof. Dr. N. Sezgin İLGİ ( Başkan )
Prof. Dr. Hülya KAYIHAN ( Başkan Yrd. )
Cengiz BEKTAŞOĞLU ( Genel Sekreter )
Dr. Selahattin ÇELİKKAYA ( Sayman )
Doç. Dr. Berna GÜCÜM ( Üye )
Dr. Nükhet AKIN ( Üye )
Dr. Dt. Erdal ERGÜNOL ( Üye )

6. DÖNEM (23.10.2009 – 03.04.2011)
Prof. Dr. Hülya KAYIHAN ( Başkan )
Dr. Selahattin ÇELİKKAYA ( Başkan Yrd. )
Umut KARABİBER ( Genel Sekreter )
Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN ( Sayman )
İ. İlker TABAK ( Üye )
Süzülay HAZAR ( Üye )
Hakan KEÇE ( Üye )

7. DÖNEM ( 03.04.2011- 14.05.2013 )
Prof. Dr. Hülya KAYIHAN ( Başkan )
Dr. Selahattin ÇELİKKAYA ( Başkan Yrd. )
Süzülay HAZAR ( Genel Sekreter )
Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN ( Sayman )
Ahmet AYVALI ( Üye )
İ. İlker TABAK ( Üye )
Coşkun DOLANBAY ( Üye )
Hakan KEÇE ( Üye )
Meltem SARI ( Üye )

8. DÖNEM (14.05.2013 – 20.06.2015)
Şerafettin Nezih KULEYİN ( Başkan )
Dr. Yüksel VARDAR ( Başkan Yrd. )
Ayhan Demet LAÇİNOK ( Genel Sekreter )
Ruşen ÖZYURT ( Sayman )
Bülent TIRPANALAN ( Üye )
Dilek MENEMENLİOĞLU ( Üye )
Nezir AYKAÇ ( Üye )
Fehmi DOĞAN ( Üye )
Yümni Mutlu PAYASLIOĞLU ( Üye )

9. DÖNEM (20.06.2015 – 27.03.2017)
Şerafettin Nezih KULEYİN ( Başkan )
Nezir AYKAÇ ( Başkan Yrd. )
Faika Belgin AKSU ( Genel Sekreter )
Bülent TIRPANALAN ( Sayman )
Dilek MENEMENLİOĞLU ( Üye )
İsmail AKDEMİR ( Üye )
Reha EBRİŞİM ( Üye )
Tuncay BİLMEZ ( Üye )
Volkan ÇELİK ( Üye )

10. DÖNEM (27.3.2017 – 15.3.2019)
İ. İlker TABAK ( Başkan )
Nezir AYKAÇ ( 2.Başkan )
Belgin TEZCAN AKSU ( Genel Sekreter )
Sebahat ÜREYİL ( Sayman )
Prof. Dr. Selçuk DAĞDELEN (Üye )
Ali Hakan DÜZ ( Üye )
Doç. Dr. M. Barış GÜNCÜ ( Üye )
Av. Ümit Süha ÜNAL ( Üye )
Prof. Dr. Betül ARICA YEGİN ( Üye )

11. DÖNEM (15.3.2019-29.3.2021)
İ. İlker TABAK ( Başkan )
Nezir AYKAÇ ( 2.Başkan )
Belgin TEZCAN AKSU ( Genel Sekreter )
Sebahat ÜREYİL ( Sayman )
Prof. Dr. Selçuk DAĞDELEN (Üye )
Prof. Dr. Rahime ŞİMŞEK ( Üye )
Doç. Dr. Dt. Güliz AKTAŞ ( Üye )
Av. Ümit Süha ÜNAL ( Üye )
Ş. Anıl ÇİL ( Üye )


15 Mart 2019 günü yapılan Hacettepe Mezunlar Derneği 11. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen XI. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri

XI. DÖNEM YÖNETİM KURULU 15.03.2019 – 29.03.2021

İ. İLKER TABAK – Yönetim Kurulu Başkanı
TBK Bilişim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş., Kurucu
ilkertabak@tbk.com.tr
Hacettepe Üniversitesi Müh. Fakültesi
Bilgisayar Bilimleri Müh. Bölümü, 1987

www.ilkertabak.com.tr 

NEZİR AYKAÇ – Yönetim Kurulu II. Başkanı
anezir@gmail.com
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi
Matematik Bölümü, 1979
F. BELGİN AKSU – Genel Sekreter
Türk Dil Kurumu,Türk Dili Uzmanı
belgintezcanaksu@gmail.com
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1990
SEBAHAT ÜREYİL – Sayman
Serbet Muhasebeci Mali Müşavir
sebahatbek@hotmail.com
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Muhasebe Bölümü, 1994
Prof. Dr. SELÇUK DAĞDELEN – Yönetim Kurulu Üyesi
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Erişkin Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü, Öğretim Üyesi
selcukdagdelen@yahoo.com
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, 1995
Prof. Dr. RAHİME ŞİMŞEK – Yönetim Kurulu Üyesi
rsimsek@hacettepe.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 1993
Farmasötik Kimya A.B.D.
Doç. Dr. GÜLİZ AKTAŞ – Yönetim Kurulu Üyesi
dtgulizaktas@gmail.com
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2004
Diş Hekimliği Klinik Bilimler Bölümü
Protetik Diş Tedavisi A.B.D.
ÜMİT SÜHA ÜNAL – Yönetim Kurulu Üyesi
Özel Hukuk Bürosu, Avukat
suhaunal@ozelhukukburosu.com
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2016
Ş. ANIL ÇİL
Dijital Pazarlama Uzmanı
sanilcil@gmail.com
Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi
İstatistik Bölümü, 2004

YÖNETİM KURULU (YEDEK)

AYŞİN ÇİT
aysmsimsek@hotmail.com
Hacettepe Üniversitesi
Sağlık MYO
SERPİL ARŞİRAY
arsirayserpil@gmail.com 
CNO Danışmanlık
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
ÇİYDEM ÖZDEMİR
Angela Solution
ciydemozdemir@yahoo.com 
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Kimya Müh. Bölümü
AYŞE ARKÜN
Ressam
a_arkun@yahoo.com
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümü, 2005
Y. MUTLU PAYASLIOĞLU
Bilişim Danışmanı, Adli Bilişim Bilirkişisi
mutlup@yahoo.com
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Bilimleri Müh. Bölümü, 1989

X. DÖNEM YÖNETİM KURULU – 27.03.2017 – 15.03.2019

 

IX. DÖNEM YÖNETİM KURULU – 20.06.2015 – 27.03.2017

Ş. Nezih Kuleyin İktisat Fak. İşletme Başkan
Nezir AYKAÇ Fen. Fak. Matematik II. Başkan
Belgin AKSU Türk Dili ve Edebiyatı Genel Sekreter
Bülent Tırpanalan Fen Fak. İstatistik Sayman
Dr. Dilek Menemenlioğlu Tıp Fak. Üye
Tuncay Bilmez Fen Fak. İstatistik Üye
Reha Ebrişim İktisat Fak. İşletme Üye
Volkan Çelik İktisat Fak. Ekonomi Üye
İsmail Akdemir Fen Fak. Matematik Üye

VIII. DÖNEM YÖNETİM KURULU – 12.05.2013

Ş.Nezih Kuleyin İktisat Fak. İşletme Başkan
Dr. Yüksel Vardar Fen Fak. İstatistik II.Başkan
A.Demet Laçinok Fen.Fak. Matematik Genel Sekereter
Ruşen Özyurt Fen.Fak. İstatistik Sayman
Bülent Tırpanalan Fen Fak. İstatistik Üye
Dr. Dilek Menemenlioğlu Tıp Fak. Üye
Nezir Aykaç Fen Fak. Matematik Üye
Fehmi Doğan Edebiyat Fak. Bilgi Belge Yön. Üye
Y. Mutlu Payaslıoğlu Mühendislik Fak. Bigisayar Üye

VII. DÖNEM YÖNETİM KURULU – 03.04.2011

Prof. Dr. Hülya Kayıhan Tıp Fak. Başkan
Selahattin Çelikkaya
Süzülay Hazar  
Aynur Ayşe Karaduman
Ahmet Ayvalı  
İ. İlker Tabak   Üye
Coşkun Dolanbay   Üye
Hakan Keçe   Üye
Meltem Sarı   Üye

VI. DÖNEM YÖNETİM KURULU – 23.10.2009

Prof. Dr. Hülya Kayıhan Tıp Fak. Başkan
Selahattin Çelikkaya
Umut Karabiber  
Aynur Ayşe Karaduman
İ. İlker Tabak   Üye
Süzülay Hazar   Üye
Hakan Keçe   Üye

V. DÖNEM YÖNETİM KURULU – 26.10.2007

Prof .Dr. N. Sezgin İlgi Tıp Fak. Başkan
Prof. Dr. Hülya Kayıhan
Cengiz Bektaşoğlu  
Selahattin Çelikkaya
Doç. Dr. Berna Gücüm  
Dr. Nükhet Akın  
Erdal Ergünol  

IV. DÖNEM YÖNETİM KURULU – 28.10.2005

Prof .Dr. N. Sezgin İlgi Tıp Fak. Başkan
Dr. Dt. Erdal Ergünol
Prof. Dr. Hülya Kayıhan  
Ahmet Anıldı
Doç. Dr. Berna Gücüm  
Dr. Nükhet Akın  
A. Esra Özkan  

III. DÖNEM YÖNETİM KURULU – 24.10.2003

Prof. Dr. N. Sezgin İlgi Tıp Fak. Başkan
Dr. Dt. Erdal Ergünol
Doç. Dr. H. Hüsnü Aksoy  
Ahmet Anıldı
Prof. Dr. Hülya Kayıhan  
Doç. Dr. Berna Gücüm  

II. DÖNEM YÖNETİM KURULU – 21.10.2001

Prof. Dr. Osman Taha Köseoğlu Diş Hek. Fak. Başkan
Prof. Dr. Müberra Babaoğul
Doç. Dr. Hüsnü Aksoy  
Ahmet Anıldı
Yrd. Doç. Dr. Berna Gücüm  
Özgür Satıcı  
Esra Elagöz  

I. DÖNEM YÖNETİM KURULU – 27.11.1999

Prof. Dr. Zafer Durusoy Tıp. Fak. Başkan
Hayati Güneş
Doç. Dr. Hüsnü Aksoy  
Gülhan Badur Özden
Prof. Dr. Osman Taha Köseoğlu  
Prof. Dr. Müberra Babaoğul  
Yrd. Doç. Dr. Berna Gücüm  

KURUCU YÖNETİM KURULU – 14.04.1999

Prof. Dr. Süleyman Sağlam Tıp. Fak. Başkan
Prof. Dr. Zafer Durusoy
Prof. Dr. Müberra Babaoğul  
Doç. Dr. Sibel Bozbeyoğlu
Prof. Dr. Sedef Kır  
Prof. Dr. Sırrı Kes  
Dr. Ümit Ülküer