Tüzük

13.06.2018 günü yapılan 2. Olağanüstü Genel Kurul ile yürürlüğe giren YENİ TÜZÜK  Dernekler Masasına sunulmuştur.

Olağanüstü Genel Kurul’da kabul edilen yeni tüzük ile, Dernekler Dairesi tarafından istenen değişiklik ve düzeltmelerin yanı sıra yapılan değişiklerden bazıları aşağıdadır:

  • MADDE 6. DERNEK 24 Mart 1999 tarihinde kurulmuştur. Kurucu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
  • “16.2.      Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ya da HÜMED web sayfasında ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılırlar. Olağan Genel Kurul toplantısı üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı ilana  uygun  olarak yapılır. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.” maddesi ile yeni iletişim yöntemlerinin kullanımı da eklenmiştir.
  • “34.1.   Giriş Ödentisi: DERNEK Asıl ve Fahri üyelerinden DERNEK’e kabul esnasında bir defaya özgü olarak alınan bedeldir. Bu bedel her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir. Son sınıf öğrencileri ve yeni mezunlardan, mezun oldukları takvim yılının sonuna kadar üye olmaları durumunda giriş aidatı alınmaz.” hükmü ile yeni mezunların derneğe üye olmaları kolaylaştırılmıştır.
TÜZÜK 2018 (PDF)

HUMED Yönetim Kurulu