Doç. Dr. SERAP AYDIN Sınıf Temsilcisi Oldu

Doç. Dr. SERAP AYDIN Sınıf Temsilcisi Oldu

Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği (HÜMED) Yönetim Kurulu’nun 20 Kasım 2020 günü aldığı karar ile HÜ Tıp Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, Biyofizik ABD öğterim üyesi Sayın Doç. Dr. SERAP AYDIN Sınıf Temsilcisi olarak görev almıştır.

Doç. Dr. Serap Aydın

Doç. Dr. Serap AYDIN

Hacettepe Universitesi

Tıp Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü

Biyofizik ABD, Sıhhiye, Ankara, Turkey

drserapaydin@hotmail.comserap.aydin@hacettepe.edu.tr

+90 312 305 14 94 (dahili: 115)


Doç. Dr. SERAP AYDIN’ın Özgeçmişi 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Biyomedikal Mühendislik (ana dal) ve Sinyal İşleme (yan dal) alanından 2005’de Doktora derecesi alan Dr. Aydın’ın tez konusu; sağlıklı erişkinlerde korteksin işitsel uyaranlara verdiği yanıtın elde edilmesinde 2-Boyutlu sayısal filtre geliştirilmesidir. Lisans mezuniyeti Gazi Ünversitesi Elektrik-Elektronik Müh. Bölümüdür.

2005’den bu yana hesaplamalı ve sayısal nöro-psikiyatri alanında akademik ve bilimsel çalışmalar yürüten Dr. Aydın’ın uzmanlık ve ilgi alanları; tanı desteği hedefli nöro-marker kestirimi, nöro-psikiyatrik ve psiko-fizyolojik paradigma tasarımı, beyin haritalama, işitsel-görsel-bilişsel-afektif-motor-koku uyaran tepkileri ve algılama, medikal sinyal ve görüntü işleme, medikal yapay zeka uygulamaları ve nörokortikal modelleme konularıdır.

20’den fazla uluslararası SCI indeksli bilimsel dergi makalesi, 20’yi aşkın uluslararası konferans makalesi ve 40’dan fazla ulusal kongre bildirisi yayınlanmıştır. Aktif olarak BMC Psychiatry, Frontiers in Psychology, Clinical EEG and Neuroscience, IEEE Trans on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics dergilerinde aktif olarak hakemlik görevleri yürütmektedir.

Fizyolojik sistemlerin elektriksel devre modelleri, beynin nöroelektriksel aktiviteleri, beyindeki elektriksel aktiviteler ile algılama yetenekleri arasındaki bağıllık, yenilikçi ve futuristik Tıp teknolojileri konularında lisans ve doktora düzeyinde dersler vermektedir. Detaylı bilgiye referans web sayfalarından erişim mümkündür:

https://avesis.hacettepe.edu.tr/serap.aydin

https://tr.linkedin.com/in/dr-serap-aydin