HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DUYURUSU (13.03.2020)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DUYURUSU (13.03.2020)

Hacettepe Üniversitesi’nin Değerli Akademisyenleri, Personeli ve Öğrencileri;

Coronavirus (COVID-19) salgınının ülkemizdeki yayılımını sınırlandırmak için alınacak önlemler çerçevesinde, 12 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız’ın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin yayınladığı kararlar eşliğinde ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan görüşmeler sonucunda Üniversitemizde bir eylem planı hayata geçirilmiş olup aşağıdaki uygulamalar yürürlüğe konulmuştur. Konunun dinamik özelliği nedeni ile ek uygulama ve önlemler gündeme geldikçe Üniversitemiz Web sayfasından ve kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan duyurulmaya devam edecektir.

1. Üniversitemizde 16 Mart (Pazartesi) 2020 tarihinden başlamak üzere 3 hafta süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

2. Cumhurbaşkanlığının 2020/2 sayılı genelgesi doğrultusunda tüm kamu görevlilerinin görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışları durdurulmuştur. Çok zaruri sebeplerle yurt dışına çıkması gereken personelimizin Rektörlüğümüzden izin almak için başvurmaları gerekmektedir.

3. Eğitim ve öğretime ara verilen dönemde yurtlarımız ve kütüphanelerimiz açık kalacaktır.

4. Şimdilik kaydı ile Nisan ayı sonuna kadar Üniversite yerleşkelerimizde bulunan kapalı mekanlarda (fakülte/yüksekokul binalarında yer alan toplantı salonları, kültür merkezi salonları ve amfiler dahil) yapılması planlanan tüm toplantılar (ulusal ya da uluslararası katılımlı kongre, sempozyum, konser, etkinlik vb.) iptal edilmiştir. Kapalı spor salonlarımızda programlı olarak yapılan Spor Okulu faaliyetleri ve müsabakalar da durdurulmuştur.

5. Ateşi olduğu ve öksürdüğü saptanan akademik ve idari çalışanlarımızın sağlık kontrolünden geçtikten sonra gerekli görülmesi halinde, işyerine gelmeyerek evlerinde dinlenmeleri gerekmektedir. Bu durumda, personelimizin birim sorumlusunu bilgilendirmesi koşuluyla 14 güne kadar idari izinli sayılması uygun bulunmuştur.

6. Yurt dışından gelen tüm öğrenci ve çalışanlarımız, 14 gün idari izinli sayılacaktır. Yurt dışından gelenlerin idari izinli sayılması için birim amirlerine pasaport ibrazında bulunmaları zorunludur. Kişilerin idari izin süresini Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği şartlarda evlerinde/yurtlarında geçirmesi gereklidir.

7. Öğrenci yurtlarında kalmaya devam eden öğrencilerin sağlık durumları takip edilecek, ateşi olan ve öksüren öğrencilerimize, gerekli tetkiklerden sonra uygun görülenler için tek başına kalacakları odalar tahsis edilecektir.

8. Tüm yerleşkelerimizde, toplu yararlanılan kapalı alanlarda, özellikle yemekhaneler, yurtlar ve kütüphanelerde hafta sonu itibariyle özel temizlik ekipleri ile genel temizlik ve yüzey dezenfeksiyonu yapılacaktır.

Kıtalararası salgınların sınırlandırılması ve bu sürecin en az zararla atlatılması, gerekli tüm önlemlerin alınması ve bu önlemlere kesinlikle uyulması durumunda mümkün olacaktır. Bu nedenle, yukarıda açıklanan kurallara titizlikle uyulması son derece önem arz etmektedir.

Gereği için bilgilerinizi önemle rica ederim.

Prof. Dr. A. Haluk Özen
Rektör