HÜMED 10. Dönemine Teşekkürler…

HÜMED 10. Dönemine Teşekkürler…

TEŞEKKÜRLER

Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin 10. Döneminde görev yapan başta yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere tüm kurullardaki üyelerimize, destekçilerimize, çalışanlarımıza ve üyelerimize teşekkür ederiz…

Öncelikle Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin çok değerli üyelerine, özellikle;

  • Tutum ve davranışlarıyla her zaman ve her yerde HÜMED’in yanında olan,
  • Toplumsal çıkarları kişisel çıkarlarından üstün tutmuş,
  • Takım oyununu bırakmamış;
  • Dernek ve dernekçilik ruhunun özündeki dayanışma, yardımlaşma, iş birliği ve iş bölümü kavramlarını özümsemiş,
  • Kendini gerçekten HÜMED ilke ve amaçları ile özdeşleştirmiş

ÜYELERİMİZE;

Bağışları ile geleceğin aydınlık nesillerinin yetişmesine katkılarını esirgemeyen SPONSOR ve BAĞIŞÇILARIMIZA;

Kendisi Hacettepeli olmasa bile yüreği Hacettepe ile birlikte atan (!) kıtalararası bağışçımız Sayın MELİHA KAVUKÇUOĞLU ve BRIDGE TO TÜRKİYE FUND gönüllülerine;

Üniversitemizin 52 yıllık yaşamında her zaman Hacettepe bayrağını taşıyacağına gönülden inandığımız HACETTEPE ÖĞRENCİ TEMSİLCİLER KONSEYİ ve TOPLULUKLARI ile HACETTEPELİ ÖĞRENCİLERİMİZE;

HÜMED ile sağlamış oldukları işbirliği ortamlarında katma değeri yüksek çalışmalara birlikte imza atmamızın önünü açan değerli paydaşlarımız TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ’ne ve Genel Başkanı Sayın RAHMİ AKTEPE’ye; HACETTEPE TEKNOKENT yöneticileri  ve çalışanlarına; HT-TTM yönetici ve çalışanları ile HERKES İÇİN KÜTÜPHANE (HİK) Projesi yöneticisi Sayın Prof. Dr. MEHMET EMİN KÜÇÜK ve ekibine; ayrıca HİK Projesi kapsamında verdiği webinerler ile HÜMED’e önemli bir kaynak sağlayan Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Prof. Dr. SELÇUK DAĞDELEN’e;

Sayın REKTÖRÜMÜZ Prof. Dr. A. HALUK ÖZEN başta olmak üzere, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ’nin REKTÖRLÜK ve GENEL SEKRETERLİĞİ’ndeki YÖNETİCİLERİ’ne, DEKANLARI’na, YÜKSEK OKUL ve ENSTİTÜ MÜDÜRLERİ ile, tüm AKADEMİSYENLERİNE, BÖLÜM BAŞKANLARINA ve ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARINA, özellikle kapısını açarak bizi dışlamadan, her zaman destek olan ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ yönetici ve çalışanlarına; SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRESİ başta olmak üzere tüm dairelerin yönetici ve çalışanlarına da

YÖNETİM KURULU OLARAK sonsuz şükranlarımızı sunarız…

Sizler, ülkemizin kalkınmasında, insanlarımızın gönenç içinde yaşamasında HÜMED aracılığıyla katkı veren, Hacettepelilik ruhunun gereği olarak daha ileriye gitmek ve en iyiyi yakalamak doğrultusunda, bir dernek çevresinde bütünleşen siz gerçek GÖNÜLLÜLER, her zaman görüşlerinizle, emeğinizle, çalışmalarınızla, eleştirilerinizle bizlere cesaret verdiniz, yol gösterdiniz, destek oldunuz.

Hepinize teker teker teşekkür ederiz…

Merkez Disiplin Kurulu üyeleri Sn. Ş. Nezih KULEYİN’e, Sn. Prof. Dr. Ayşe KARADUMAN’a, Sn. Demet LAÇİNOK’a ve denetçilerimiz Sn. Süzülay HAZAR’a, Sn. Dr. Dilek MENEMENLİOĞLU’na ve Sn. Tuncay BİLMEZ’e;

Kurullarımızda yedek üye olarak yer alıp bu zorlu yolda bizimle birlikte yürüyen; kişilerin değil işlerin yedeği olduklarını her fırsatta ortaya koyan Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu yedek üyeleri Sn. Volkan ÇELİK’e, Sn. Y. Mutlu PAYASLIOĞLU’na, Sn. Senai ARLI’ya, Sn. Ayşe ARKÜN’e, Sn. Anıl ÇİL’e, Sn. Reha EBRİŞİM’e, Sn. Sezayi SAPTAŞ’a, Sn. Mehmet ÖZAKSU’ya, Sn. Yrd. Doç. Dr. Erol OLCAY’a, Sn. İsmail AKDEMİR’e ve Sn. Müberra BİBER’e de teşekkür ederiz…

Özellikle GENÇLERE, genç kalanlara ve kendini genç hissedenlere

Teşekkür ederiz…

Bu zorlu yolda sizlerin de onayıyla görev alan, bu dönem içinde birlikte çalıştığımız değerli Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımız HÜMED Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İ. İlker TABAK’a, HÜMED 2. Başkanı Sn. Nezir AYKAÇ’a, Genel Sekreterimiz Sn. F. Belgin Tezcan AKSU’ya, Saymanımız Sn. Sebahat ÜREYİL’e, Sn. Prof. Dr. Betül Arıca YEGİN’e, Sn. Prof. Dr. Selçuk DAĞDELEN’e, Sn. Doç. Dr. Mustafa Barış GÜNCÜ’ye, Sn. Ali Hakan DÜZ’e ve Sn. Av. Ümit Süha ÜNAL’a da teşekkür ederiz.

Bizimle birlikte İstanbul’da HÜMED’i temsil eden Şube Başkanımız Sn. Volkan ÇELİK’e ve HÜMED İstanbul Şubesi Yöneticilerine;

HÜMED’in halen görevdeki uzman kadrosunda yer alan Sn. Süheyla DEMİR’e de teşekkürü borç biliriz.

Son olarak, gönüllülük esasına göre yapageldiğimiz bu çalışmalar sırasında, bizlere her zaman destek olan, HÜMED çatısı altındaki yoğun çalışmalarımız nedeniyle onları ihmal ettiğimizi belli etmeyerek bizlere gönül koymayan AİLELERİMİZE de, HÜMED 10. DÖNEM YÖNETİMİ OLARAK şükranlarımızı sunarız…

Saygılarımızla,

Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği