HÜMED İstanbul Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu * 29 Ocak 2023

HÜMED İstanbul Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu * 29 Ocak 2023

Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği İstanbul Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemle 20 Ocak 2023 tarihinde çoğunluk aranarak, 29 Ocak 2023 tarihinde çoğunluk aranmaksızın aşağıda belirtilen yer ve saatlerde gerçekleştirilecektir.

Gündem:

 1. AÇILIŞ, DİVAN KURULU ve GÜNDEM
  1. Açılış ve Saygı Duruşu,
  2. Divan Kurulunun Seçimi ve Yetkilendirilmesi
  3. Gündemin Onaya Sunulması ve Kabulü
 2. AÇILIŞ KONUŞMALARI
  1. Şube Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması,
 3. ÇALIŞMA RAPORLARININ SUNULMASI
  1. Şube Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Sunulması,
  2. HÜMED İstanbul Şubesi Gelir-Gider ve Bilançosunun Sunulması,
  3. Denetim Kurulu Raporunun Sunulması,
  4. Genel Kurula Sunulan Raporlar Üzerine Görüşlerin Alınması,
 4. YÖNETİM ve DENETİM KURULLARI ÇALIŞMA RAPORLARININ KABULÜ ve KURULLARIN AKLANMASI
  1. Yönetim Kurulunun Aklanması,
  2. Denetim Kurulunun Aklanması,
 5. BÜTÇE ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ve ONAYLANMASI
 6. AYRILAN ÜYELERİN DURUMLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
  1. Üyelikten İstifa Eden Üyelerin Üyelikten Ayrılmalarının Onaylanması,
  2. Diğer Şubelere Nakil Yoluyla Giden Üyelerin Üyelik Durumlarının Görüşülmesi
 7. BÜTÇE ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ve ONAYLANMASI
  1. Gelecek Dönem Şube Çalışmaları İçin Önerilerin Alınması,
  2. Diğer Dilek ve Temenniler
 8. SEÇİMLER
  1. Seçim Sandık Kurulu Oluşturulması ve Yetkilendirilmesi
  2. Aday Grupları Adına Tanıtım Konuşmaları
  3. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunun Seçilmesi
 9. TEŞEKKÜR KONUŞMALARI
 10. KAPANIŞ
Çoğunluklu Genel Kurul Çoğunluksuz Genel Kurul
Tarih: 20 Ocak 2023     Saat: 12:00- 14:00 Tarih: 29 Ocak 2023     Saat: 12:00- 14:00
Yer:Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi

Caferağa Mah. Asım Gündüz cad. No: 72/1 Kadıköy – İSTANBUL

(Halk Eğitim Merkezi karşısı)

Yer:Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi

Caferağa Mah. Asım Gündüz cad. No: 72/1 Kadıköy – İSTANBUL

(Halk Eğitim Merkezi karşısı)