HÜMED v-GÜNDEM #5 : Değişen Tüketici Davranışları

HÜMED v-GÜNDEM #5 : Değişen Tüketici Davranışları

 


TÜPADEM Kurucusu ve Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Müberra BABAOĞUL ile

Değişen Tüketici Davranışları

COVID19 VİRÜSÜ süresince ve sonrasında tüketicilerin davranışlarında ortaya çıkan değişiklikler nelerdir? COVID19 sonrası markalar ve pazar davranışlarında neler öngörülmekte? Tüketim davranışları nereye doğru evrilecek?

Bu ve benzeri soruların yanıtları bu söyleşide…

 


 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Prof. Dr. Müberra Babaoğul ile…

Hacettepe Ün. Mezunlar Derneği (@humed_resmi)’in paylaştığı bir gönderi ()


@HUMED_RESMI

INSTAGRAM CANLI YAYINI   21 Mayıs 2020 Perşembe – Saat 21.00


Prof. Dr. Müberra BABAOĞUL kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulunu 1972’de bitirmiştir. Mezuniyetin hemen ardından aynı bölümde asistan olarak göreve başlamış; 1977’de Doktora, 1981’de Yrd. Doç., 1983’te Doçent ve nihayet 1989’da Profesörlüğe yükseltilmiştir. Öğrencilik yıllarında başlayan ve o tarihte henüz ülkemiz için çok yeni ve biraz da temkinle yaklaşılan “Tüketicinin Korunması”, “Tüketici Eğitimi”, “Tüketici Memnuniyeti” alanlarına olan ilgisini akademik yaşamı boyunca da devam ettiren Babaoğul, ülkemizde 1970’li yıllarda kurulan ilk “Tüketiciyi Koruma Derneği”nin kurucuları arasında yer almış, Devlet Planlama Teşkilatının 5 Yıllık Kalkınma Planlarının “Tüketicinin Korunması Özel İhtisas Komisyonları“nda farklı yıllarda raportör ve başkan olarak görev yapmıştır..

Ülkemizde 1995’te kabul edilen “Tüketicinin Korunması Yasası”nın hazırlık aşamalarında Meclis komisyonlarında YÖK temsilcisi olarak çalışmış ve yasanın kanunlaşması ile beraber  oluşturulan  “Tüketici Konseyi”ne uzun  yıllar YÖK temsilcisi olarak katılmış  ve defalarca da “Konsey Başkanlığı” görevini yürütmüştür. Ayrıca yine Tüketicinin Korunması Yasası gereği  Aldatıcı ve Yanıltıcı Reklamların önlenmesi amacı ile kurulan ve halen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde görev yapan “Reklam Kurulu”na da 2 yıl YÖK temsilcisi olarak katılmıştır..

Ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesi ve Pazar düzeninin tarafların menfaatlerinin korunarak sürdürülmesi ve serbest rekabetin üretici ve tüketici açısından yararına inanmış bir kişi olarak; işletmelerin kârlılığını artırmanın tek yolunun “tüketici tatmini” olduğu  ve bu yolla “bilinçli tüketici davranışları”nın geliştirilmesinin, üretici ve tüketici eğitiminin etkin bir biçimde sürdürülmesinden geçtiğini savunan Babaoğul, tüm akademik faaliyetlerini bu düşünce sistematiğine dayandırmış ve bu amaçla Türk tüketicisinin davranışlarının açıklanması ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi için Türkiye genelinde 2 yılda bir  Gümrük Ticaret Bakanlığı ve  TÜPADEM işbirliği ile yapılan ”Tüketici Bilinç Düzeyi Araştırmaları”nın Akademik Danışmanlığını da yürütmüştür.

Prof. Dr. Müberra Babaoğul  kendi üniversitesinde 2002 tarihinde “Tüketici ve Pazar İlişkileri  ile ilgili her alanda araştırma yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek suretiyle Üniversitenin kamu ve özel sektörde yer alan kuruluşlarla işbirliğini gerçekleştirmek ve kamuoyunun bu alanda bilgilendirilmesi ve eğitilmesine katkıda bulunmak” amacıyla TÜPADEM’i (Tüketici-Pazar-Araştırma-Danışma_Test ve Eğitim Merkezi)  kurmuş  ve uzun yıllar başkanlığını da yürütmüştür. Halen de aynı merkezde Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Babaoğul, akademik düzeyde konu ile ilgili lisans ve yüksek lisans derslerinin yanı sıra, yoğun biçimde halk eğitimi amacıyla sayısız konferanslar, radyo ve TV programları da yapmış, Yurt içi ve yurt dışı toplantılara ve kongrelere katılmıştır.

Prof. Babaoğul’un 100’ü aşkın özgün araştırma ve derleme makalesi ve kongre tebliği bulunmaktadır. 9 yıl (1997-2006) H.Ü. Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Müdürlük görevini de yürüten Babaoğul  Öğretim Üyesi olarak 46 yıl fiilen görev yaptığı  H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü’nden 2018 Kasımında emekli olmuştur,

Halen akademik hayatta kazandığı bilgi ve tecrübelerle Tüketici Mahkemelerinde Bilirkişi olarak görev yapmaktadır.