HÜMED Yönetimi HÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran’ı Ziyaret Etti

HÜMED Yönetimi HÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran’ı Ziyaret Etti

HÜMED 12. Dönem Yönetim Kurulu olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ile yaptığımız görüşmede gelecek planlarımız ve Üniversitemiz ile olan işbirlikleri konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Üniversitemizin derneğimize sunmuş olduğu olanaklar için Sn. Rektöre ve Üniversite yönetimine bir kez daha teşekkür ederiz.

Görüşmeye HÜMED Yönetim Kurulu Üyeleri İ. İlker Tabak (Başkan), Prof. Dr. Selçuk Dağdelen (2. Başkan), Sebahat Üreyil (Sayman), Doç. Dr. Güliz Aktaş, Av. Sanem Küçükarzuman, Arş. Gör. Eda Eren ve HÜMED Denetleme Kurulu Üyesi Av. Ümit Süha Ünal ile Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Prof. Dr. Vural Gökmen (Rektör Yrd.) ve Prof. Dr. Aydın Ulucan (Rektör Danışmanı) katılmıştır.

Soldan sağa: Doç. Dr. Güliz Aktaş, Sebahat Üreyil, Prof. Dr. Seldul Dağdelen, İ. İlker Tabak, Prof. Dr. Aydın Ulucan, Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Prof. Dr. Vural Gökmen, Av. Ümit Süha Ünal, Av. Sanem Küçükarzuman, Arş. Gör. Eda Eren