İSTERİMakademisi – HÜMED * Sosyal Kapasiteyi Geliştirme Etkinlikleri Dizisi : Eleştirel Düşünme

İSTERİMakademisi – HÜMED * Sosyal Kapasiteyi Geliştirme Etkinlikleri Dizisi : Eleştirel Düşünme

HÜMED v-GÜNDEM #13 : ELEŞTİREL DÜŞÜNME


İSTERİMakademisi – HÜMED 

Sosyal Kapasiteyi Geliştirme Etkinlikleri Dizisi

     


Eleştirel Düşünme

Konuşmacı: Vahit Öz

29 Ocak 2022 günü çevrimiçi olarak gerçekleşen etkinlikte eleştirel düşünme konusunda farkındalık yaratmak, doğru kavrayış ve karar süreçlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik ile HÜMED üyelerine, gençlere, ilgilenen meslek gruplarına ve STK’lara eleştirel düşünme konusunda bilgiler verilmiştir.

 

Etkinlik Gündemi;

  1. Düşünme Nedir?, Düşünme Çeşitleri Nelerdir?
  2. Düşünmemizi Engelleyen Faktörler Nelerdir?
  3. Düşünmenin Evrimsel Gelişim Tarihi
  4. Doğal/Sistemsiz Düşünme ile Sistemli/Eleştirel Düşünme Arasındaki Farklar.
  5. Eleştirel Düşünmenin Gerekliliği.
  6. Eleştirel Düşünmenin Ortaya Çıkışı.
  7. Eleştirel Düşünmede Temel İlkeler.
  8. Eleştirel Düşünme Nedir?
  9. Eleştirel Düşünmede Yargılama Süreci Öncesi, Yargılama Süreci ve Yargıya Varma

Vahit Öz

1966 Amasya doğumlu, 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi  İİBF Sağlık Kurumları Yönetimi bölümünden mezun oldu. Sağlık Kurumları İşletmeciliği üzerine yüksek lisansını tamamladı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde göreve başladı, 2015 yılında kendi isteğiyle Albay rütbesiyle emekli oldu. KKTC  Yakın Doğu Ünüversitesinde  2016-2018 yılları arasında “Düşünme Eğitimi” üzerine dersler verdi. Aynı konu üzerine  STK’larda  konuşmalar yapmaktadır. Düşünme Eğitimi konusunda araştırma ve inceleme  çalışmaları devam etmektedir.


Çevrimiçi Etkinlik Sponsoru: teşekkür ederiz