Central Washington Universitesi Rektör Yrd. RICK PARADIS ile görüşme

Central Washington Universitesi Rektör Yrd. RICK PARADIS ile görüşme

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) ile Central Washington Universitesi (CWU) arasında karşılıklı işbirliğini ve ortak anlayışı teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla 9 Ocak 2019 günü imzalanan Akademik İşbirliği Protokolü (*)  çerçevesinde üniversitemizi ziyaret eden CWU mezunlarla ilişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı Rick Paradis, HÜ Eğitim Değişimi ve İkili Protokoller Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Arif Altun’un daveti üzerine HÜ Mezunlar Derneği (HÜMED) Yönetim Kurulu Başkanı İ. İlker Tabak ile 21 Ekim 2019 günü Beytepe’de görüştü.

Görüşmede HÜMED ve CWU mezun derneklerinin üye yapıları, üye sayıları, gelir kaynakları, etkinlikleri, üniversite yönetimlerince sağlanan olanaklar başta olmak üzere çalışma yöntem ve usullerine ilişkin bilgiler ve deneyimler paylaşıldı.

Derneklerin üniversite yaşamına olan katkısı ve etkisi değerlendirildi. Ayrıca, mezunların üniversitelerin güçlü yapılarına ilişkin rolleri ve önemleri ile sağladığı olanaklar görüşüldü. CWU ile HÜMED arasında da Hacettepe Üniversitesi kanalıyla işbirliği yapılması konusunda görüş birliği sağlandı.

Prof. Dr. Arif Altun (HÜ), Rick Paradis (CWU), İ. İlker Tabak (HÜMED)

(*) https://www.hacettepe.edu.tr/hakkinda/protokol/centralwashington010319.pdf