HÜMED 2. Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

HÜMED 2. Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

HÜMED 2. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

Yönetim Kurulumuzun 22 Mayıs 2018 günü yapılan toplantısında, Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği (HÜMED) Tüzüğünün 18. maddesi gereğince 6 Haziran 2018 günü saat 13.00’te HÜMED Yönetim Merkezi’nde (HÜ Öğrenci İşleri Bürosu Yanı, Sıhhiye/Ankara) çoğunluk aranarak, Tüzük Değişikliği konulu Olağanüstü Genel Kurul yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı durumda 2. Olağanüstü Genel Kurul aşağıdaki adreste 13 Haziran 2018 günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

HÜMED Yönetim Kurulu

———————————

Tüzük Değişikliği Gündemli 2. Olağanüstü Genel Kurul 

Gündem:

  1. Açılış
  2. Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı
  3. Divan Kurulu Seçimi
  4. Tüzük Değişikliği Önerilerinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
  5. Dilek ve Temenniler
  6. Divan Kurulu’na Genel Kurul Tutanağını İmzalama Yetkisi Verilmesi
  7. Kapanış

Yer : Rektörlük Binası Yeni Senato Salonu – SIHHİYE/ANKARA

Saat : 14:00


Önerilen Tüzük Değişiklikleri kapsamı:

Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün 07.07.2017 tarihli Tüzük Değişikliği konulu yazısı ve görülen lüzum üzerine bazı maddelerde değişiklik yapılması öngörülmüştür.