HÜMED İSTANBUL ŞUBESİ 5. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

HÜMED İSTANBUL ŞUBESİ 5. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Hacettepe Üniversitesi
Mezunlar Derneği
İstanbul Şubesi
5. Olağan Genel Kurul Çağrısı

Yönetim Kurulumuzun 03 Kasım 2018 günü yapılan toplantısında, Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği (HÜMED) Tüzüğü’nün 27.2 ve 16.2 maddeleri gereğince 13 Ocak 2019 günü saat 10.00’da Halaskargazi Cad., Dr. Şevket Bey Sok., No:2, D:7 Şişli -İstanbul adresinde çoğunluk aranarak, aşağıdaki gündem ile Olağan Genel Kurul yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı durumda Olağan Genel Kurul aynı adreste 20 Ocak 2019 günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu

HÜMED İstanbul Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu
Gündem:

  1. Açılış
  2. Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı
  3. Divan Kurulu Seçimi
  4. Divan Kuurlu’na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi
  5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
  6. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesi
  7. Yeni Dönem Bütçe Önerisinin okunması ve görüşülmesi
  8. Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi
  9. Dilek ve Temenniler
  10. Kapanış

Tarih    : 20 Ocak 2019, Pazar;  Saat : 10:00
Yer        : Halaskargazi cad., Dr. Şevket Bey Sk., No:2 D:7 Şişli-İstanbul